Mieszanki betonowe obecnie można zamówić przez Internet, to niezwykle wygodne i komfortowe rozwiązanie. Najczęściej korzystają z nich inwestorzy stawiający domy oraz różnego typu obiekty budowlane. Wykazują wysoką wytrzymałość na ściskanie i umożliwiają dowolne formowanie, dzięki temu mają bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie.

Za pomocą mieszanek betonowych wykonuje się elementy konstrukcyjne od fundamentów, aż po stropy. Oprócz tego można z nich konstruować części małej architektury – ławki, murki, ogrodzenia, kwietniki, czy też przeróżne prefabrykaty na potrzeby branży kanalizacyjnej (rury, kolektory, zbiorniki). Ponadto mieszanki betonowe chętnie wykorzystywane są do tworzenia nawierzchni placów i dróg.

Mieszanka betonowa właściwości

Mieszanka betonowa składa się z dokładnie wymieszanych składników betonu, które są w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. W składzie mieszanki znajduje się kruszywo drobne i kruszywo grube, cement, woda oraz ewentualne domieszki i dodatki. Przed całkowitym stwardnieniem mieszanki betonowej wyróżnia się ona następującymi cechami:

  • odpowiednia konsystencja – konsystencja mieszanki musi być właściwie dobrana do sposobu transportu, kształty elementu, w który ma zostać wylana oraz zależności od rozmieszczenia zbrojenia, im rzadsza konsystencja tym łatwiejsze przemieszczania się mieszanki w formie przy określonym sposobie jej układania
  • urabialność – ma wpływ na szczelność, jednorodność oraz łatwość wypełnienia gotowej formy przy założonym sposobie zagęszczania; zawsze powinna być zachowana od momentu wytworzenia na węźle betoniarskim aż do momentu jej wbudowania
  • zdolność do zagęszczenia –  mieszanka musi być odpowiednio zagęszczona (eliminacja próżni w strukturze i zachowanie odpowiedniej ilości powietrza)

Mieszanka betonowa online

Mieszanki betonowe bardzo często używane są do wykonywania fundamentów. Aktualnie inwestorzy chętnie korzystają z gotowych mieszanek – beton Online. Beton online możliwy jest do zamówienia przez Internet, gwarantuje otrzymanie dobrej jakości i odpowiedniej ilości betonu w dogodnym terminie. Wybierając beton online trzeba pamiętać, że nie można dodawać do niego wody (pogorszenie właściwości betonu, zwiększenie wartości wskaźnika w/c).

Zamawiając gotową mieszankę betonową musimy zapewnić dobrej jakości drogę dojazdów na plac budowy. Droga dojazdowa powinna być właściwie utwardzona, na miejsce budowy muszą sprawnie dojeżdżać betoniarki, ciężki sprzęt oraz przeróżne pojazdy z materiałami budowlanymi. Jeśli droga jest nieutwardzona należy, zatem właściwie ją przygotować. W tym celu można wykorzystać gruz gromadzący się w czasie budowy, ułożyć betonowe płyty lub wylać prowizoryczna drogę. Po usunięciu wierzchniej warstwy drogi należy ułożyć geowłókninę, a następnie wylać na nią beton, dzięki temu skutecznie będzie odprowadzana wilgoć. Przygotowując drogę dojazdową trzeba również zadbać o jej odpowiednią szerokość. Najlepszą opcją jest droga dojazdowa o szerokości 6-7 metrów, pozwala ona na swobodne mijanie się dwóch pojazdów i gwarantuje bezproblemowe dotarcie ciężkich maszyn na plac budowy.

Dodaj komentarz